Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

HỆ THỐNG ĐIỆN

I. Giới Thiệu:

Hệ thống điện nặng là hệ thống điện chính của tòa nhà bao gồm hệ thống Điện Động Lực
và Hệ thống Điện nhẹ. Sử dụng nguồn điện chính 3 Pha 380 Volt hoặc 1 pha 220 Volt.
Nguồn Cấp Điện Chính:
Trạm Biến Áp Điện Lực + Tủ Tụ Bù ==> ATS + Máy Phát ==> UPS lưu Điện ==> Tải sử dụng Trực tiếp.
Tải Sử Dụng Trực Tiếp: Từng căn hộ sử dụng điện 1 pha, Máy Bơm Cấp Thoát Nước, Thang Máy, Điều Hòa.v.v.


đây là một sơ đồ cung cấp điện cho một tòa nhà chung cư gồm 2 tháp

1 nhận xét: